Wel of niet kiezen voor btw-belaste verhuur?

17 april 2024

Als u een bedrijfspand verhuurt aan een ondernemer, dan kunt u vaak ervoor kiezen om de verhuur te belasten met btw. U berekent in dit geval btw over de huur, maar waarom zou u hiervoor kiezen? De huur van een bedrijfspand is immers vrijgesteld van de btw, maar toch kiezen veel vastgoedeigenaren ervoor om btw in rekening te brengen.
Waarom kiezen voor btw-belaste verhuur?

Waarom veel verhuurders kiezen voor btw-belaste verhuur is te wijten aan een aantal voordelen;

Allereerst spelen aftrekposten een grote rol. Een ondernemer die goederen of diensten afneemt, kan de btw die de leverancier in rekening brengt namelijk aftrekken. Omdat de meeste ondernemers btw-plichtig zijn, kunnen zij de btw van de aankoop van een bedrijfspand ook in aftrek brengen.

Vanaf het moment dat het bedrijfspand in gebruik genomen wordt, start er volgens de Belastingdienst een tienjarige herzieningsperiode. Als het pand binnen deze periode niet volledig wordt gebruikt voor met btw belaste prestaties, dan moet er een evenredig deel van de btw worden terugbetaald. Stel dat een pand dus twee jaar lang is gebruikt voor vrijgestelde prestaties, dan moet er 20% van de btw terugbetaald worden.

De verhuur van een pand is vrijgesteld voor de btw en leidt in de praktijk dus tot het terugbetalen van btw. U kunt dit voorkomen door btw-belast te verhuren, omdat het dan niet meer gaat om vrijgestelde prestaties. Hier komt het advies om te opteren voor btw-belaste verhuur vanuit de bedrijfsmakelaars en accountants vandaan.

Opteren voor een verhuur met btw

Opteren voor belaste verhuur is altijd een gezamenlijke beslissing van de verhuurder en de huurder. Of btw-belaste verhuur voor de huurder voordelig is, is sterk afhankelijk van de activiteiten die de huurder uitvoert. Als de huurder namelijk geen belaste activiteiten verricht kan hij geen btw terugvragen bij de Belastingdienst.

Voorwaarden voor belaste verhuur

Om te kunnen opteren voor een btw-belaste verhuur van een onroerende zaak gelden er een aantal specifieke voorwaarden. De huurder moet allereerst btw-ondernemer zijn en de onroerende zaak voor ten minste 90% gebruiken voor activiteiten waarover hij btw moet betalen.

Daarnaast moet het pand volledig zelfstandig te exploiteren zijn. In een notendop betekent dit dat er minstens een eigen ingang en eigen voorzieningen aanwezig moeten zijn.

Let op: de verhuur van een woonbestemming kan nooit belast worden met btw. Dit geldt alleen voor bedrijfspanden en commercieel vastgoed.

90% verklaring en boeteclausule

Om te voorkomen dat de huurder tijdens de huurperiode andere activiteiten gaat uitvoeren waardoor hij niet meer voldoet aan de 90% criteria is het verstandig om de huurder een schriftelijke verklaring te laten ondertekenen. In deze verklaring komt te staan dat hij het pand ten alle tijden voor ten minstens 90% gaat gebruiken voor btw-belaste activiteiten.

Deze verklaring neemt u als verhuurder op in de huurovereenkomst of een optieverzoek. Voor sommige branches geldt een lager percentage dan 90%. Bespreek dit vooraf met uw bedrijfsmakelaar.

Gebruikt de huurder het pand niet voldoende, dan is de huurder verplicht om dit bij de verhuurder en de Belastingdienst te melden. Het recht op belaste verhuur vervalt, waardoor u mogelijk btw terug moet betalen aan de Belastingdienst. Om dit te voorkomen is het verstandig om een boeteclausule in de huurovereenkomst op te nemen. Dit zorgt er namelijk voor dat u eventuele schade kunt verhalen op de huurder.

Businesskans Bedrijfshuisvesting

Bedrijfsmatig vastgoed verkopen en verhuren al vanaf € 950,-

Meer blogs lezen

Wel of niet kiezen voor btw-belaste verhuur?

De verhuur van een bedrijfspand is vrijgesteld van BTW, toch kiezen veel verhuurders voor een btw-belaste verhuur.

‘Grondhonger’ leidt tot forse prijsstijgingen van landbouwgrond

Uit nieuwe cijfers van makelaarsvereniging NVM blijkt dat de gemiddelde prijs van een hectare landbouwgrond in 2023 op bijna €80.000 lag.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Een aanvraag is altijd vrijblijvend en kosteloos.
× Hoe kan ik u helpen?