Kun je een huurovereenkomst zomaar opzeggen?

15 november 2023

De looptijd voor de huur van een bedrijfspand wordt vastgelegd in een huurovereenkomst. Bij een middenstandsbedrijfsruimte wordt de huurperiode tussen de huurder en verhuurder gezamenlijk afgesproken, maar ontstaat er na 10 jaar huurbescherming. Bij overige bedrijfsruimten wordt eveneens de huurperiode tussen de verhuurder en de huurder afgesproken, maar geldt er geen huurbescherming na een periode van 10 jaar.

Middenstandsbedrijfsruimte

Een middenstandsbedrijfsruimte wordt vaak ook simpelweg een winkelruimte genoemd. Voorbeelden van een middenstandsbedrijfsruimte zijn ook wel: een klein handelsbedrijf, winkel, restaurant, café, afhaaldienst, besteldienst, ambachtsbedrijf, hotel of camping. Ruwweg is dit type bedrijfsruimte een pand dat voor het publiek toegankelijk moet zijn en waar een product of dienst direct geleverd wordt. In een huurovereenkomst wordt dit type bedrijfsruimte ook wel 290 of ex290 bedrijfsruimte genoemd (deze ruimten vallen namelijk onder artikel 7:290 van het burgerlijk wetboek). Dit type bedrijfsruimte wordt vaak voor een periode van 5 + 5 jaren verhuurd, maar de verhuurder en huurder kunnen ook een andere termijn met elkaar afspreken. Belangrijk is dat na deze tien jaar de overeenkomst doorloopt in een contract voor onbepaalde tijd.

Overige bedrijfsruimte

Overige bedrijfsruimten zijn onder andere: kantoren, fabrieken en showrooms. Deze ruimten zijn niet voor het publiek toegankelijk. Overige bedrijfsruimten zijn grofweg alle ruimten die niet vallen onder artikel 7:290 BW. De verhuurder en huurder komen in de huurovereenkomst samen een huurtermijn overeen, hier zitten geen wettelijke termijnen aan vast.

Belangrijk verschil

Als je een middenstandsbedrijfsruimte (290) hebt, krijg je extra wettelijke bescherming. Dit is besloten omdat de bedrijven die vallen onder 290-bedrijfsruimte vaak afhankelijk zijn van de vestigingsplaats en van investeringen die daaraan zijn gekoppeld. Stel bijvoorbeeld dat je een horecabedrijf hebt. In de loop der jaren heb je een goede naam opgebouwd. Hierdoor is jouw locatie aantrekkelijker geworden. Klanten weten je immers te vinden en komen speciaal naar jouw café. Je kan daardoor niet zomaar naar een andere locatie verhuizen. De wet zorgt daarom voor deze categorie voor meer zekerheid bij de huurder.

Huurrecht

Als je een 290-bedrijfsruimte hebt, ben je de eerste tien jaar in principe van huurrecht verzekerd. Je gaat een huurcontract vaak twee keer vijf jaar aan, maar dit kan ook voor een kortere periode. Dit spreek je samen met de verhuurder af.

Belangrijk: Wanneer een 290-bedrijfsruimte langer dan 10 jaar wordt gehuurd, gaat het huurcontract over in een contract voor onbepaalde tijd. De verhuurder kan in dat geval alleen opzeggen als jij je als huurder niet goed hebt gedragen, of als hij of zijn familie het pand zelf dringend nodig heeft en in duurzaam gebruik neemt. Hieronder valt ook een renovatie die zonder beëindiging van de huur niet mogelijk is. Als je niet met de beëindiging instemt, moet de verhuurder hiervoor toestemming van de rechter vragen.

Opzegtermijn

Zorg ervoor dat je zowel als huurder en als verhuurder de huurovereenkomst tijdig opzegt. Vaak is de opzegtermijn bij middenstandsbedrijfsruimten een jaar en bij overige bedrijfsruimten gelijk aan de betalingstermijn (vaak 1 maand). Echter wordt hier doorgaans vaak van afgeweken in de huurovereenkomst. Let hier dus goed op in het geval je een overeenkomst wil opzeggen.

Businesskans Bedrijfshuisvesting

Bedrijfsmatig vastgoed verkopen en verhuren al vanaf € 950,-

Meer blogs lezen

‘Grondhonger’ leidt tot forse prijsstijgingen van landbouwgrond

Uit nieuwe cijfers van makelaarsvereniging NVM blijkt dat de gemiddelde prijs van een hectare landbouwgrond in 2023 op bijna €80.000 lag.

Mijn huurder betaalt niet, wat nu?

Heeft jouw huurder een betalingsachterstand? Lees hier wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat de huurder toch betaalt.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Een aanvraag is altijd vrijblijvend en kosteloos.
× Hoe kan ik u helpen?