Mijn huurder betaalt niet, wat nu?

7 maart 2024

Verhuur je als ondernemer een woon- of bedrijfsruimte, maar betaalt je huurder steeds te laat? Of zelfs helemaal niet? Dan kun je als verhuurder flink in de financiële problemen komen. Lees onderstaand wat je kunt doen als de huurder niet wil of kan betalen.
Wanneer is er sprake van een huurachterstand volgens de wet?

Een huurder is wettelijk verplicht om de huur op tijd te betalen. Is je huurder 1 dag te laat met betalen? Dan is er al gelijk sprake van een huurachterstand volgens de wet. In de meeste gevallen is afgesproken dat de huurder uiterlijk op de 1e dag van de maand moet betalen. Je kunt ook iets anders afspreken met de huurder.

Voorkomen van huurachterstand in de huurovereenkomst

Het is allereerst belangrijk om te voorkomen dat een huurder de huurpenning niet betaalt. Dit kan voorkomen worden door een boetebepaling op te nemen in de huurovereenkomst. Dit kan bewerkstelligd worden door bij de eerste overtreding (niet op tijd betaald) een boete van €100,- bovenop de maandhuur te rekenen; bij de tweede overtreding €300,-; en bij de derde overtreding de toegang tot het gehuurde te ontzeggen. Hier kunnen in overeenstemming tussen huurder en verhuurder afspraken over worden gemaakt.

Overige preventieve maatregelen
 • Huurdersscreening: Voer een grondige screening uit om de financiële geschiedenis van potentiële huurders te kennen.
 • Duidelijke communicatie: Zorg dat de huurder de betalingsvoorwaarden en consequenties van het niet-naleven hiervan kent.
 • Strak incassobeleid: Stel automatische betalingen in en stuur regelmatig betalingsherinneringen.
 • Proactiviteit: Neem bij de eerste te late betaling direct contact op om de situatie te bespreken.
Wat kan ik doen als de huurder tocht niet (meer) betaalt?

Als de huurder niet betaalt, is het verstandig om snel actie te ondernemen. Zie onderstaand de mogelijkheden voor een verhuurder bij een betalingsachterstand.

 1. Stuur een betalingsherinnering

Het is altijd verstandig om een betalingsherinnering te sturen. Het kan zijn dat de huurder vergeten is te betalen of dat er storing is geweest bij de bank, stuur deze herinnering daarom altijd op de derde dag dat de huurder te laat is met betalen. Laat op deze herinnering weten dat de huurder verplicht is om binnen een korte termijn (bijvoorbeeld 2 dagen) te betalen; een langere termijn (14 dagen) kan voor uitstelgedrag zorgen.

 1. Sommatiebrief

Is de betalingstermijn in de betalingsherinnering verstrekken? Dan kun je een sommatiebrief sturen. Dit is een schriftelijke waarschuwing, waarin je de huurder verplicht om binnen een nieuwe termijn de huur te betalen. Deze brief kun je gerust sturen 3 dagen nadat de betalingsherinnering is verlopen.

Wettelijke eisen

De volgende punten dienen te worden opgenomen in een sommatiebrief:

 • Wat is de betalingstermijn.
 • Wanneer gaat de betalingstermijn in (namelijk de dag nadat de huurder de brief heeft ontvangen).
 • Dat je een incassobureau inschakelt als de huurder na deze termijn de huur nog steeds niet heeft betaald.
 • Dat je de kosten voor het incassobureau in rekening brengt bij de huurder.
 • Hoeveel de incassokosten zijn (inclusief btw).
 1. Schakel een jurist of incassobureau in

Levert ook je sommatiebrief niets op? En zijn er al 2 dagen voorbij sinds de betalingstermijn in deze brief? Dan kun je een incassobureau inschakelen. Een jurist kan een huurincasso voor je starten en proberen om je geld te innen. Meestal is de huurachterstand hiermee opgelost.

 1. Naar de rechter stappen

Als de huurder nog steeds weigert te betalen, dan kun je je zaak voorleggen aan de rechter. Een rechtszaak is vaak een lang, duur en ingewikkeld proces. Daarom is het verstandig om een jurist in te schakelen die je hierin begeleidt. Een jurist kan de dagvaarding opstellen, een kloppend dossier voor je opbouwen en juridisch advies geven.

Geeft de rechter je uiteindelijk gelijk? Dan kan die eisen dat jouw huurder de huurachterstand betaalt. De huurder moet mogelijk ook andere kosten betalen. Zoals de wettelijke rente over de huurachterstand, je incassokosten en (een deel van) je juridische kosten. Dit kan uiteindelijk ook leiden tot de ontbinding van een huurovereenkomst.

Heb je te maken met een huurder die niet (meer) betaalt? Neem gerust contact op met Businesskans Bedrijfshuisvesting voor advies.

Businesskans Bedrijfshuisvesting

Bedrijfsmatig vastgoed verkopen en verhuren al vanaf € 950,-

Meer blogs lezen

Wel of niet kiezen voor btw-belaste verhuur?

De verhuur van een bedrijfspand is vrijgesteld van BTW, toch kiezen veel verhuurders voor een btw-belaste verhuur.

‘Grondhonger’ leidt tot forse prijsstijgingen van landbouwgrond

Uit nieuwe cijfers van makelaarsvereniging NVM blijkt dat de gemiddelde prijs van een hectare landbouwgrond in 2023 op bijna €80.000 lag.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Een aanvraag is altijd vrijblijvend en kosteloos.
× Hoe kan ik u helpen?