Meer blogs lezen

Meer dan de helft VvE’s voldoet niet aan wettelijke spaarnormen

Meer dan helft VvE's voldoen niet aan wettelijke spaarnormen, met aanzienlijke gevolgen voor de woningwaarde.

Tijdelijke huurovereenkomsten verdwijnen

Door de Eerste Kamer is op 14 november 2023 het initiatiefwetvoorstel 'Wet vaste huurcontracten' aangenomen.

Kun je een huurovereenkomst zomaar opzeggen?

Er zijn belangrijke verschillen tussen middenstandsbedrijfsruimten en overige bedrijfsruimten.
× Hoe kan ik u helpen?