Wetswijzigingen vastgoedmarkt 2024

20 december 2023

Lees onderstaand de belangrijkste wijzigingen op de vastgoedmarkt die in 2024 invloed op jou kunnen hebben.
Bovengrens NHG verhoogd naar €435.000

Consumenten die kiezen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) lopen minder risico en genieten vaak van gunstigere rentetarieven. Momenteel geldt de NHG-grens van €405.000 voor woningen die in aanmerking komen. Vanaf 1 januari 2024 wordt deze grens verhoogd naar €435.000. Bij een hypotheek waarin energiebesparende voorzieningen worden opgenomen, wordt de NHG-grens zelfs 6% verhoogd tot €461.100. Deze aanpassing vergroot de toegankelijkheid van NHG. Het zorgt er op die manier voor, dat veel huizenkopers kunnen blijven profiteren van de voordelen. De provisie voor het afsluiten van een NHG-hypotheek blijft in het komende jaar onveranderd op 0,6% van het hypotheekbedrag.

Betaalbaarheidsgrens verhoogd naar €390.000

Tot en met 2030 streeft de overheid naar de realisatie van 981.000 woningen, waarvan tweederde als betaalbaar wordt beschouwd. Voorheen diende de NHG-grens van €355.000 als maatstaf voor betaalbare koopwoningen. Vanaf 2023 is deze grens losgekoppeld van de betaalbaarheidsgrens. Gelukkig wordt de betaalbaarheidsgrens per 1 januari 2024 geïndexeerd naar €390.000, in tegenstelling tot de afgelopen twee jaar. Deze verandering is het resultaat van lobby-inspanningen van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), die aangaf dat bouwprojecten door de oude grens vaak niet haalbaar waren.

Onveranderd tarief overdrachtsbelasting in 2024

Het huidige algemene tarief voor overdrachtsbelasting, dat in 2023 is verhoogd van 8% naar 10,4%, blijft ongewijzigd in 2024. Dit geldt ook voor het tarief van 2% voor woningen en de startersvrijstelling van 0%. Startersvrijstelling: Een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor personen tussen de 18 en 35 jaar oud die voor het eerst een woning kopen.

Verhoging woningwaardegrens naar €510.000 in 2024

Het criterium voor de startersvrijstelling, dat aangeeft dat de koopsom een bepaalde limiet niet mag overschrijden, wordt in 2024 verhoogd van €440.000 in 2023 naar €510.000. Deze substantiële stijging biedt kopers, die tussen 2024 aan de slag gaan een aanzienlijke besparing van 2% overdrachtsbelasting, wat kan oplopen tot meer dan €10.000.

Hillen-aftrek daalt naar 80,01% in 2024

De Hillen-aftrek daalt in 2024 van 83,34% naar 80,01%. Huiseigenaren die momenteel onder deze regeling vallen, zullen elk jaar een iets hoger eigenwoningforfait betalen.

De Hillen-aftrek: Betaalt u geen of weinig rente omdat u geen of een kleine eigenwoningschuld hebt? Dan is uw eigenwoningforfait meestal hoger dan de aftrekbare kosten voor uw eigen woning. U hebt dan recht op een aftrek omdat u geen of een kleine eigenwoningschuld hebt. Dit wordt ook wel de Wet Hillen genoemd.

Aanpak van vastgoedaandelentransacties

Bij het leveren van nieuwe onroerende zaken is in principe omzetbelasting verschuldigd. Deze leveringen zijn op grond van de zogenoemde samenloopvrijstelling vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Het is ook mogelijk om nieuwe onroerende zaken via een aandelentransactie over te dragen. Dan is er op dit moment geen omzetbelasting én geen overdrachtsbelasting  verschuldigd. Het kabinet vind dit niet wenselijk en past daarom de samenloopvrijstelling aan. Er vindt dan onder omstandigheden in die specifieke gevallen heffing van 4% overdrachtsbelasting plaats.

Derdenrekening notaris en aandeel in vermogen van VvE vallen onder banktegoeden

Een aandeel in het vermogen van een derdengeldenrekening van een notaris valt onder de huidige box 3-wetgeving volgens de Belastingdienst nog in de categorie ‘overige bezittingen’. Dit geldt ook voor een aandeel in het vermogen van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Deze posten vallen met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023 onder de categorie ‘banktegoeden’. Het fictief rendement op banktegoeden is lager dan het rendement op overige bezittingen. Hierdoor betaalt u minder belasting.

Beperking afschrijvingsmogelijkheid onroerende zaken in de inkomstenbelasting

Als een onroerende zaak tot het ondernemingsvermogen behoort in de inkomstenbelasting dan wordt hier jaarlijks over afgeschreven. Dit wordt beperkt door de afschrijvingsbeperking voor bedrijfsgebouwen die geld in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Per 1 januari 2024 kan ook voor de inkomstenbelasting nog maar slechts op een onroerende zaak worden afgeschreven voor zover de boekwaarde meer bedraagt dan 100% van de WOZ-waarde. In 2023 was dit nog 50% van de WOZ-waarde.  Er geldt wel overgangsrecht in bepaalde gevallen.

Wijziging no cure no pay-procedures WOZ

Op 23 maart 2023 werd het ‘Plan van aanpak no cure no pay-problematiek’ gepubliceerd. Het kabinet wil hiermee het grote aantal WOZ-procedures tegengaan, vooral omdat veel van deze procedures eigenlijk bedoeld zijn om op een oneigenlijke manier (schade)vergoedingen van de overheid te ontvangen. Als onderdeel van dit plan zijn in het Belastingplan 2024 twee maatregelen opgenomen. Vanaf 1 januari 2024 wordt:

  • een eventuele proceskostenvergoeding rechtstreeks overgemaakt op de bankrekening van de belanghebbende.
  • differentiatie en verlaging van de proceskostenvergoeding doorgevoerd.
  • de hoogte van de vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn wettelijk vastgelegd voor zover het procedures betreft op grond van de Wet WOZ en de Wet BPM 1992.

Businesskans Bedrijfshuisvesting

Bedrijfsmatig vastgoed verkopen en verhuren al vanaf € 950,-

Meer blogs lezen

Wel of niet kiezen voor btw-belaste verhuur?

De verhuur van een bedrijfspand is vrijgesteld van BTW, toch kiezen veel verhuurders voor een btw-belaste verhuur.

‘Grondhonger’ leidt tot forse prijsstijgingen van landbouwgrond

Uit nieuwe cijfers van makelaarsvereniging NVM blijkt dat de gemiddelde prijs van een hectare landbouwgrond in 2023 op bijna €80.000 lag.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Een aanvraag is altijd vrijblijvend en kosteloos.
× Hoe kan ik u helpen?