Maximale huurverhogingen

10 januari 2024 | Rijksoverheid

Woont u in een huurwoning of huurt u een bedrijfspand? Dan kan uw verhuurder ieder jaar de huur verhogen. Wat is de maximale huurverhoging voor woningen in de vrije sector, sociale huurwoningen en bedrijfspanden? Lees het hier.
Maximale huurverhoging vrije sector

De toegestane jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector is vanaf 1 januari 2024 maximaal 5,5%. Dat is 4,5% inflatie + 1 procentpunt. De toegestane huurverhoging geldt voor woningen in de vrije sector: zelfstandige woningen, studio’s en appartementen. Het maximum geldt ook voor ligplaatsen van woonboten.

Er geldt tot 1 mei 2024 een maximum aan de jaarlijkse huurverhoging. Voor 1 januari 2024 tot 1 mei 2024 is de maximum huurverhoging 5,5%. De huurverhoging moet uw verhuurder wel met u afgesproken hebben in het huurcontract. Op 1 mei 2024 loopt de wet af die een maximum aan de huurverhoging stelt. Minister De Jonge werkt aan een voorstel om de wet te verlengen met 3 jaar (tot 1 mei 2027). Zonder verlenging geldt vanaf 1 mei 2024 geen maximum meer voor huurverhogingen voor vrijesectorwoningen.

Berekening percentage

In het vrije segment is het laagste percentage van de loonontwikkeling of inflatie leidend voor de maximale huurverhoging. Bij het laagste percentage mogen verhuurders 1% optellen. De inflatie (CPI) van december 2022 tot december 2023 was 4,5%. De CAO-loonontwikkeling van december 2022 tot december 2023 is 5,8%. Daarom wordt in 2024 met het lagere inflatiepercentage gerekend.

Maximale huurverhoging sociale huurwoning die niet afhankelijk is van het inkomen

Woont u in een sociale huurwoning die een zelfstandige woning (zoals een eengezinswoning, appartement, studio of bungalow) is? Dan mag de maandhuur onafhankelijk van het inkomen per 1 juli 2024 maximaal verhoogd worden met:

  • 5,8% voor huren vanaf € 300;
  • € 25, als de huur onder de € 300 is. Zo kan uw verhuurder sneller een huurprijs vragen die beter bij de kwaliteit van de woning past.

Dit geldt alleen als de huur door de huurverhoging niet boven de maximale huur komt. Het woningwaarderingsstelsel bepaalt de huurprijs van uw woning. Hoe meer punten, hoe hoger de huur mag zijn.

Maximale huurverhoging sociale huurwoning die wel afhankelijk is van inkomen

Woont u in een sociale huurwoning die een zelfstandige woning (zoals een eengezinswoning, appartement, studio of bungalow) is? En heeft u met uw huishouden een gezamenlijk hoger (midden)inkomen? Dan mag de huurverhoging voor uw sociale huurwoning hoger zijn:

  • voor huishoudens met een hoger middeninkomen: maximaal € 50 op de maandhuur;
  • voor huishoudens met een hoog inkomen: maximaal € 100 op de maandhuur.

De inkomensgrenzen voor meerpersoonshuishoudens (2 of meer personen) zijn hoger dan die voor eenpersoonshuishoudens. Dat is omdat meerpersoonshuishoudens hogere vaste lasten en kosten voor levensonderhoud hebben dan eenpersoonshuishoudens.

Huurindexering bedrijfsruimte

In tegenstelling tot een maximale huurverhoging bij woningen, geldt dit niet voor bedrijfsruimten. De huurovereenkomsten (ROZ-modellen) winkelruimte, overige bedrijfsruimte, kantoorruimte etc. kunnen over het algemeen jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de cijfers van de consumentenprijsindex (CPI) die door het CBS gepubliceerd worden. Raadpleeg uw eigen huurovereenkomst welke indexeringsdata van toepassing zijn. Van belang is onder meer de datum waarop indexering plaats mag vinden en welke formule er gebruikt wordt.

Komt u er niet uit bij de indexering van de huur van uw bedrijfsruimte? Neem gerust contact met ons op en wij helpen u graag verder.

Businesskans Bedrijfshuisvesting

Bedrijfsmatig vastgoed verkopen en verhuren al vanaf € 950,-

Meer blogs lezen

Wel of niet kiezen voor btw-belaste verhuur?

De verhuur van een bedrijfspand is vrijgesteld van BTW, toch kiezen veel verhuurders voor een btw-belaste verhuur.

‘Grondhonger’ leidt tot forse prijsstijgingen van landbouwgrond

Uit nieuwe cijfers van makelaarsvereniging NVM blijkt dat de gemiddelde prijs van een hectare landbouwgrond in 2023 op bijna €80.000 lag.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Een aanvraag is altijd vrijblijvend en kosteloos.
× Hoe kan ik u helpen?