Huis isoleren moet voortaan natuurvriendelijk

17 januari 2024 | Funda en Milieu Centraal

Als je je huis isoleert, kan dat ten koste gaan van beschermde vogelsoorten of vleermuizen die zich bijvoorbeeld in de spouw nestelen. Dat is in strijd met de Wet Natuurbescherming. Je huis isoleren mag daarom alleen als dit niet ten koste gaat van deze dieren. Natuurvriendelijk isoleren is hiervoor een oplossing.

Na een uitspraak van de Raad van State, die oordeelde dat een isolatiebedrijf een dwangsom moest betalen wegens het overtreden van de Wet Natuurbescherming, kwamen veel isolatieplannen ineens stil te liggen. Natuurvriendelijk isoleren is nu de nieuwe norm. Maar wat betekent dit precies als jij van plan bent je huis te isoleren? Suzanne Hoogers van Milieu Centraal legt het uit.

Waarom is natuurvriendelijk isoleren noodzakelijk?

De Wet Natuurbescherming beschermt kwetsbare diersoorten zoals vleermuizen en gierzwaluwen. Het isoleren van bijvoorbeeld spouwmuren en daken kan hun leefomgeving verstoren: deze beschermde diersoorten zitten namelijk vaak onder dakpannen of in de spouw. Als je de spouw volstopt met isolatiemateriaal kunnen de dieren overlijden. Bij natuurvriendelijk isoleren wordt een aantal extra stappen genomen om eventueel aanwezige dieren veilig te laten ontsnappen en te beschermen.

Is iedereen nu verplicht om natuurvriendelijk te isoleren?

De Wet Natuurbescherming is niet nieuw, maar tot voor kort werd er bij particuliere projecten niet of nauwelijks op gehandhaafd. Totdat een isolatiebedrijf een dwangsom moest betalen, omdat zij een spouwmuur niet natuurvriendelijk hadden geïsoleerd. Daardoor kwam dit onderwerp volop in de aandacht. Natuurvriendelijk isoleren is sowieso verplicht voor spouwmuurisolatie en dakisolatie van buitenaf.

Waar moet je als huiseigenaar rekening mee houden?

Kies voor een isolatiebedrijf dat natuurvriendelijk isoleert. Het is moeilijk om vast te stellen of er beschermde diersoorten in jouw dak of spouwmuur aanwezig zijn. Daarom is het belangrijk om een bedrijf te kiezen dat werkt volgens de principes van natuurvriendelijk isoleren.

Het isolatiebedrijf plant de werkzaamheden in overeenstemming met de natuurkalender, bijvoorbeeld vanaf augustus tot en met eind oktober of in het voorjaar. Ze vermijden daarmee het broedseizoen of de winterslaap om verstoring van beschermde diersoorten te voorkomen. Het is dus niet vreemd als een isolatiebedrijf zegt dat ze niet gelijk aan de slag kunnen. Ze moeten wachten tot het broed- of winterslaapseizoen klaar is.

Hoe werkt natuurlijkvriendelijk isoleren?

Natuurvriendelijk isoleren kost wat meer tijd, want je moet een aantal stappen doorlopen:

  • Het isolatiebedrijf doet eerst een vooronderzoek om te checken of er mogelijk dieren in de spouwmuur of het dak zitten. Over kieren en gaten worden kapjes geplaatst, zogenoemde ‘exclusion flaps’, waardoor dieren naar buiten kunnen, maar niet terug naar binnen.
  • Na enkele weken wordt bevestigd dat er geen dieren meer aanwezig zijn in de spouwmuur. De isolatiewerkzaamheden kunnen dan op de gebruikelijke manier worden uitgevoerd.
  • Als laatste moeten er extra nestkasten geplaatst worden, zodat de dieren een nieuwe verblijfsplek hebben.
Hoeveel meer tijd en geld kost dit?

Misschien kun je niet direct starten met isoleren omdat je afhankelijk bent van de natuurkalender. Als de ‘exclusion flaps’ buiten het broedseizoen of winterslaap worden geplaatst, kunnen de werkzaamheden na enkele weken beginnen.

De verwachting is dat ook de kosten iets hoger zullen zijn vanwege de extra stappen die isolatiebedrijven moeten nemen. Het exacte prijsverschil is nog niet bekend.

Zijn er subsidieregelingen?

Voor natuurvriendelijk isoleren kun je dezelfde subsidie aanvragen als voor andere isolatiemaatregelen. Met de ISDE-subsidie krijg je een vast bedrag per vierkante meter. Laat je twee of meer maatregelen uitvoeren, dan is het bedrag per vierkante meter twee keer zo hoog. De ISDE-subsidie is een landelijke regeling, maar er zijn provincies en gemeentes die daarnaast nog subsidieregelingen aanbieden. In de energiesubsidiewijzer zie je welke regelingen voor jou gelden.

Hoe vind je een bedrijf dat natuurvriendelijk kan isoleren?

Op de website www.natuurvriendelijkisoleren.nl staat een overzicht van bedrijven. Sinds de uitspraak van de Raad van State zijn dat er steeds meer. Veel isolatiebedrijven hebben de training gevolgd en werken nu volgens deze methode. Isolatiebedrijven die al langer natuurvriendelijk isoleren, plannen hun werkzaamheden nu anders: in perioden voorafgaand aan de winterslaap en broedseizoen maken zij zo veel mogelijk plekken natuurvrij. In de periode daarna focussen ze zich juist weer meer op de isolatiewerkzaamheden.

Tot slot: natuurvriendelijk isoleren is volop in ontwikkeling en gaat mogelijk ook voor sommige andere isolatiemaatregelen gelden. Op www.milieucentraal.nl vind je meer informatie en het laatste nieuws.

Businesskans Bedrijfshuisvesting

Bedrijfsmatig vastgoed verkopen en verhuren al vanaf € 950,-

Meer blogs lezen

Wel of niet kiezen voor btw-belaste verhuur?

De verhuur van een bedrijfspand is vrijgesteld van BTW, toch kiezen veel verhuurders voor een btw-belaste verhuur.

‘Grondhonger’ leidt tot forse prijsstijgingen van landbouwgrond

Uit nieuwe cijfers van makelaarsvereniging NVM blijkt dat de gemiddelde prijs van een hectare landbouwgrond in 2023 op bijna €80.000 lag.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Een aanvraag is altijd vrijblijvend en kosteloos.

× Hoe kan ik u helpen?